DO NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW PRZY SEGREGACJI NALEŻĄ:

  1. W pojemnikach na odpady zmieszane zarówno w zabudowie wielolokalowej jak i jednorodzinnej często znajdują się odpady podlegające segregacji takie, jak np.: opakowania kartonowe, czasopisma, opakowania po jogurtach, mleku, śmietanach, tetrapaki, słoiki szklane, opakowania typu PET, elektroodpady, gruz poremontowy itp.
  2. W workach i pojemnikach w kolorze zielonymżółtymniebieskim, i brązowym, przeznaczonych na odpady segregowane znajdują się frakcje odpadów zbierane niezgodnie z przeznaczeniem tych worków i pojemników i tak:
  3. W workach i pojemnikach na szkło bardzo często znajdują się plastikowe
    i metalowe nakrętki, które powinny trafić do innych, do tego celu przeznaczonych pojemników.
  4. W workach i pojemnikach w kolorze żółtym znajdują się niezgniecione opakowania plastikowe po napojach (butelki PET), które zajmują przez to dużo miejsca co w konsekwencji prowadzi do zbyt szybkiego zapełniania się worków i pojemników a firma odbierająca odpady „transportuje powietrze” przez co musi wykonać usługę większą ilością kursów co przekłada się na wyższe koszty odbioru tych odpadów.
  5. W workach i pojemnikach na bioodpady (kolor brązowy)bardzo często znajdują się woreczki i inne opakowania, w których mieszkańcy wyrzucają resztki żywności, obierki z warzyw itp.

Do worków i pojemników w kolorze brązowym mają trafiać tylko odpady ulegające biodegradacji (rozkładowi przez organizmy  żywe), czyli resztki żywności (z wyjątkiem mięsa i kości), obierki z warzyw, skoszona trawa (bez darni i ziemi), liście, miękkie części roślin itp. Odpady te należy umieszczać bez worków foliowych i innych opakowań gdyż zanieczyszczają one bioodpady uniemożliwiając ich dalsze przetwarzanie.

  1. Pod altanami śmietnikowymi w zabudowie wielolokalowej razem z odpadami wielkogabarytowymi (wystawianymi niezgodnie z harmonogramami wywozu gabarytówumieszczonymi w gablotach) wystawiane są odpady poremontowe takie jak: stolarka okienna, drzwi, szyby, muszle toaletowe, umywalki, panele, gruz, folie poremontowe, pojemniki po farbach itp., które zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
    w gminie należy oddać do PSZOK przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.

Takie zachowania prowadzą do generowania wyższych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.