P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniami wolnymi przypadającymi w okresie 25-26 grudnia 2018 r., oraz 1 stycznia 2019 r. modyfikacji ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Wykaz zmian wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej:

  • Odpady ze wszystkich nieruchomości poza miejscowościami Niekłończyca, Tatynia, Wieńkowo, Witorza, Zalesie, Poddymin, Podbrzezie, Karpin, które wg harmonogramu powinny być wywiezione 25.12 (wtorek) zostaną odebrane dzień wcześniej tj. 24.12 (poniedziałek)

  • Wywóz odpadów z miejscowości Niekłończyca, Tatynia, Wieńkowo, Witorza, Zalesie, Poddymin, Podbrzezie, Karpin, który wg harmonogramu powinien odbyć się 25.12 (wtorek) zostaje przesunięty na 27.12 (czwartek)

  • Odpady, które wg harmonogramu powinny być wywiezione 26.12 (środa), 27.12 (czwartek) i 28.12 (piątek), zostaną odebrane z jednodniowym opóźnieniem.

  • W tygodniu od 31.12 do 06.01 po dniu wolnym tj. 1.01 (wtorek) odpady będą odbierane z jednodniowym opóźnieniem.

Wykaz zmian wywozu segregowanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.

  • Wywóz odpadów bio z zabudowy wielorodzinnej przypadający na 25.12 (wtorek). odbędzie się 27.12.(czwartek)

  • Pozostałe odpady segregowane w tygodniu od 24.12 - 30.12, po dniach wolnych będą odbierane z dwudniowym opóźnieniem, natomiast w tygodniu od 31.12 - 6.01. po dniu wolnym z jednodniowym opóźnieniem.