P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 11 czerwca 2020 r. (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Harmonogram ulega przesunięciu o 1 dzień po dniu 11.06.2020 r.,tj.:

12.11.2019 r. (piątek) – odbiór za czwartek 11.06.2020 r.,

13.11.2019 r. (sobota) – odbiór za piątek 12.06.2020 r.,

Informujemy, iż od dnia 01.06.2020 r. zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych:

* z wtorku na środę w miejscowościach:

 • Bartoszewo,

 • Niekłończyca,

 • Dębostrów,

* oraz  ze środy na piątek w Policach na ulicach:

 • Galla Anonima,

 • Długosza,

 • Kochanowskiego,

 • Słowackiego,

 • Kosynierów Gdyńskich,

 • Reja,

 • Pułaskiego,

 • Kadłubka,

 • Wkrzańska,

 • Wyspiańskiego.

Prosimy o udostępnianie pojemników zgodnie z nowym harmonogramem.

Informujemy, że w związku z dniem wolnym od pracy, jakim jest 13 kwietnia (poniedziałek), zmianie ulegnie harmonogram wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych. W tygodniu od 13 do 19 kwietnia 2020 r. harmonogram odbioru odpadów będzie realizowany z jednodniowym opóźnieniem.

Burmistrz Polic wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami przypomina o możliwości  złożenia  przez właściciela nieruchomości stosownej deklaracji, która będzie podstawą do zwolnienia z opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Burmistrz Polic informuje, że z uwagi na wprowadzenie od 25 marca br. w całym kraju nowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Tanowskiej w Policach będzie zamknięty od 30 marca do 11 kwietnia.

Informujemy, że do dnia 28.03.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00

sobota godz. od 8:00 do 12:00

 

Przypominamy, że pojemniki, które są umieszczone w aptekach na terenie gminy Police, służą tylko i wyłącznie do zbiórki przeterminowanych i niewykorzystanych leków. Nie wrzucamy do nich odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, a w szczególności igieł i strzykawek.

Dostrzegając potrzebę wsparcia rodziców i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, Burmistrz Polic podjął działania edukacyjno-informacyjne z zakresu edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz segregację odpadów komunalnych.