W 2018r. Burmistrz Polic wprowadził w Gminie innowacyjne wsparcie systemu gospodarowania odpadami, polegające na zamieszczeniu w przestrzeni publicznej Miejskich Punktów Elektroodpadów (MPE) tj. specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak: zużyte baterie i akumulatorki, żarówki i świetlówki, tonery atramentowe, telefony komórkowe, płyty CD/DVD itp.

CZĘŚĆ I

Prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi to jedno z wielu zadań gminnych wymienionych w ustawie  o samorządzie gminnym.

Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej u.c.p.g.) wprowadzono rozwiązania, które zakładają uszczelnienie i usprawnienie systemu gospodarki odpadami co w efekcie ma na celu ograniczenie masy odpadów zalegających na składowiskach bądź na tzw. „dzikich wysypiskach”.

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny w godzinach 10.00 - 14.00.

Harmonogram na okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 11 listopada 2019 r. (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Harmonogram ulega przesunięciu o 1 dzień po dniu 11.11.2019 r.,tj.:

12.11.2019 r. (wtorek) – odbiór za poniedziałek 11 listopada 2019 r.,

13.11.2019 r. (środa) – odbiór za wtorek 12 listopada 2019 r.,

14.11.2019 r. (czwartek) – odbiór za środę 13 listopada 2019 r.,

15.11.2019 r. (piątek) – odbiór za czwartek 14 listopada 2019 r.,

16.11.2019 r. (sobota) – odbiór za piątek 15 listopada 2019 r.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 1 listopada (piątek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Odpady z nieruchomości, których wywóz zgodnie z harmonogramem przypada w piątek 01.11.2019 r. odebrane zostaną w sobotę dnia 02.11.2019 r.

Komunikat dla rodzin wielodzietnych, które uzyskały częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W celu zachowania ulgi w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach przypomina o konieczności dostarczenia zaświadczeń o kontynuowaniu nauki dzieci, które ukończyły 18 lat.

Zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole średniej należy złożyć do 30 września natomiast w szkołach policealnych i wyższych do 31 października.

Brak zaświadczeń będzie skutkował utratą ulgi dla całej rodziny lub poszczególnych jej członków.

Z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe przepisy wprowadziły między innymi nowe terminy składania deklaracji "śmieciowych".