P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 15 sierpnia (środa) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 13 do 19 sierpnia odbiór odpadów po dniu wolnym odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. przypomina, że zgodnie z obowiązującymi zasadami pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych będą myte wyłącznie na zgłoszenie zarządcy lub właściciela nieruchomości w miesiącach lipiec, sierpień i październik.

Zgłoszenie można złożyć telefonicznie w godz. 6.00 -14.00 pod nr tel. 91 312 11 20 wew. 36 bądź drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z ustawowo wolnym od pracy dniem przypadającym na 3 maja (czwartek) planowane odbiory odpadów komunalnych w okresie od 3-4 maja realizowane będą z jednodniowym opóźnieniem, tj. od 4-5 maja.

Wywóz odpadów komunalnych oraz bio w dniu 1 maja odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

P.U.P. „ TRANS-NET ” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 2 kwietnia (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
W tygodniu od 2 do 8 kwietnia odbiór odpadów odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .

Gmina Police nawiązała współpracę z Fundacją Na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL w celu przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych, które wyraziły chęć udziału w zaproponowanym przez Wydział Gospodarki Odpadami przedsięwzięciu. Warsztaty prowadzone były od 27 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. w Szkołach Podstawowych: nr 1, 2, 3, 5, 8 w Policach oraz Szkole Podstawowej w Tanowie i Filii tej Szkoły w Pilchowie. Łącznie przeprowadzono 97 godz. warsztatów.

BURMISTRZ POLIC PRZYPOMINA, że zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Policach uchwałą z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych na terenie nieruchomości w okresie od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada, z zastrzeżeniem, że proces spalania odbywać się będzie w sposób bezpieczny i kontrolowany oraz nie będzie uciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

P.U.P. "TRANS-NET" S.A. informuje, że w związku z wolnym od pracy dniem przypadającym dnia 15.08. 2017 r. (wtorek) harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zostaje przesunięty o 1 dzień.

Z uwagi na potwierdzone przez firmę odbierającą odpady bardzo liczne PRZYPADKI NIEPRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH przez niektórych mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów i stosowanie się do nich w praktyce.