Harmonogram na okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 11 listopada 2019 r. (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Harmonogram ulega przesunięciu o 1 dzień po dniu 11.11.2019 r.,tj.:

12.11.2019 r. (wtorek) – odbiór za poniedziałek 11 listopada 2019 r.,

13.11.2019 r. (środa) – odbiór za wtorek 12 listopada 2019 r.,

14.11.2019 r. (czwartek) – odbiór za środę 13 listopada 2019 r.,

15.11.2019 r. (piątek) – odbiór za czwartek 14 listopada 2019 r.,

16.11.2019 r. (sobota) – odbiór za piątek 15 listopada 2019 r.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 1 listopada (piątek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Odpady z nieruchomości, których wywóz zgodnie z harmonogramem przypada w piątek 01.11.2019 r. odebrane zostaną w sobotę dnia 02.11.2019 r.

Komunikat dla rodzin wielodzietnych, które uzyskały częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W celu zachowania ulgi w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach przypomina o konieczności dostarczenia zaświadczeń o kontynuowaniu nauki dzieci, które ukończyły 18 lat.

Zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole średniej należy złożyć do 30 września natomiast w szkołach policealnych i wyższych do 31 października.

Brak zaświadczeń będzie skutkował utratą ulgi dla całej rodziny lub poszczególnych jej członków.

Z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe przepisy wprowadziły między innymi nowe terminy składania deklaracji "śmieciowych".

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 15 sierpnia 2019 r. (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Z uwagi na potwierdzone przez firmę odbierającą odpady bardzo liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez niektórych mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów i stosowanie się do nich w praktyce.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 20 czerwca 2019 r. (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Harmonogram ulega przesunięciu o 1 dzień po dniu 20.06.2019 r., tj.:

- harmonogram czwartkowy będzie realizowany w piątek 21.06.2019 r.,

- harmonogram piątkowy będzie realizowany w sobotę 22.06.2019 r.