W 2018r. Burmistrz Polic wprowadził w Gminie innowacyjne wsparcie systemu gospodarowania odpadami, polegające na zamieszczeniu w przestrzeni publicznej Miejskich Punktów Elektroodpadów (MPE) tj. specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak: zużyte baterie i akumulatorki, żarówki i świetlówki, tonery atramentowe, telefony komórkowe, płyty CD/DVD itp.

MPE jest nie tylko zestawem pojemników na odpady niebezpieczne, ale także tablicą informacyjną Gminy Police. Plakaty przypominają mieszkańcom o potrzebie segregacji tych niebezpiecznych odpadów.

Urządzenia tego typu zostały rozmieszczone w 4 punktach naszego miasta, tj. przy ul. Bankowej 18 (przy budynku urzędu Miejskiego), przy ul. Bankowej 9 (przed wejściem na targowisko), przy ul. Grunwaldzkiej (w pobliżu ul. Sikorskiego) oraz przy ul. Przyjaźni w Policach aby ułatwić zabieganym mieszkańcom naszej Gminy pozbywanie się tych wbrew pozorom niebezpiecznych dla środowiska odpadów.

Związki chemiczne znajdujące się w tych odpadach a w szczególności KADM wchodzą w reakcję z innymi związkami znajdującymi się na składowisku mogą przenikać do gleby i wód gruntowych i tym samym mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.