Dostrzegając potrzebę wsparcia rodziców i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, Burmistrz Polic podjął działania edukacyjno-informacyjne z zakresu edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz segregację odpadów komunalnych.

W ramach tych działań  zostały zakupione kolorowe kosze do segregacji odpadów w kształcie kredek.

Pierwsze kosze zostały rozstawione na placach zabaw 6 największych szkół podstawowych w Gminie Police.

Ich przyjazny wygląd zachęca młodych użytkowników do prawidłowej segregacji odpadów i zachowania czystości w miejscu przeznaczonym do zabawy.